23. mars 2016

Fagområder

Vårt nettverk består av oversettere og translatører som har spesifikk oversetterkompetanse innen sitt
fagfelt.

  • telekommunikasjon
  • transport
  • programvare
  • energi og miljø
  • jus
  • økonomi og finans
  • HMS
  • markedsføring
  • reiseliv
  • medisin og helse