23. mars 2016

Kunder

Vi leverer tjenester til alle kunder som har behov for språktjenester, det være seg fra den lille mann i
gata, til det internasjonale konsern eller til organisasjoner ogden offentlige forvaltning

 • politi
 • påtalemyndighet
 • rettssystemet
 • statsadvokatembetene
 • Spesialenheten for politisaker
 • barnevernet
 • Fylkesnemnda for sosiale saker
 • helsevesenet
 • kommuner
 • asylmottak
 • advokater