23. mars 2016

Type oppdrag

I den globaliserte verden så vel som lokalt vil det ofte være behov for å gjøre seg forstått på et annet
språk enn sitt morsmål. Vi leverer skriftlige tjenester. Bortsett fra konferansetolking tilbyr vi ikke noen
form for «muntlig oversettelse», altså ingen tolketjenester. Ved behov kan vi gi anbefalinger.

  • korrespondanse
  • attester og vitnemål
  • kontrakter
  • avtaler og saksdokumenter
  • brukerdokumentasjon
  • markedsundersøkelser
  • internettsider
  • nyhetsbrev
  • årsberetninger
  • rettsdokumenter